رد کردن پیوندها

درباره ما

با به حداکثر رساندن نوآوری، پتانسیل مشتریان خود را آزاد کنیم.

گروه مهندسی اترین سازه گستر سارویه با گردهمایی تعدادی از افراد متخصص با هدف ارتقاء؛ سطح خدمات؛ کیفیت زندگی در ساختمان و همچنین با حرکت به سمت استفاده از مصالح نوین تاسیس گردیده است که به شناسایی انواع پوشش های نمای ساختمان و فنون اجرایی آن می پردازد. اهداف شرکت احراز رضایت کامل مشتری و ارتقای آن طی ارائه خدمات با کیفیت مورد نظر می باشد. بدین منظور یک سیستم مدیریت کیفیت مناسب را به اجرا گذاشته و متعهد به برآورد کردن الزامات و همچنین بهبود مداوم و اثربخشی می باشد. هدف اصلی ما این است که با کیفیت ترین محصول را در زمان کم با بهترین خدمات ارائه دهیم. هدف دیگرمان جلب رضایت مشتری؛ متقاعد ساختن خریداران و صاحبان صنایع و طراحان برای استفاده از مصالح با کیفیت می باشد.